Excepție de neconstituționalitate a proceselor-verbale încheiate de ANAF-DGAF

Către:   JUDECĂTORIA……………………..

SECŢIA ………………………………

 

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

Subscrisa ……………, cu sediul social/ales în ………….., solicit

 

 1. anularea procesului-verbal de contravenție nr. ….. din ………. întocmit de ……………

 

Având în vedere că procesul-verbal în speță a fost emis în baza art. 10 lit. d)/gg) și art. 11 alin. 1 lit. …) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, solicit, de asemenea

 

 1. Admiterea cererii de sesizare a Curții Constituționale pentru a judeca excepția de neconstituționalitate a I pct. 10 și 11 din Ordonanța de urgență nr. 91/2014, publicată în Monitorul Oficial al Româmiei, partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014 (anexată excepția de neconstituționalitate), care modifică și completează OUG nr. 28/1999.

 

 1. În fapt, prin procesul-verbal nr. ….. din ………….

 

 

Către:   CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

 

 

Subscrisa ………………, cu sediul social/ales în …………………, solicit prin prezenta verificarea constituționalității art. I pct. 10 și 11 din Ordonanța de urgență nr. 91/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, care modifică și completează OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și care prevede că articolul 10 lit. d) și gg) din OUG nr. 28/1999 vor avea următorul cuprins:

„Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:

 1. d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea în numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda restul clientului.
 2. gg) deținerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanțe“.

De asemenea, solicit verificarea constituționalității art. I pct. 11 al aceluiași act normativ, care prevede că art. 11 alin. 1 a) și d) al OUG nr. 28/1999 vor avea următorul cuprins:

„Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:

 1. cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), i), s), t), v), aa) și gg), cu amendă de la 2.000 de lei la 4.000 de lei, precum și cu
 2. confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenția prevăzută la lit. gg)
 3. d) cele prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) și dd), cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de     lei , precum și cu
 4. i) suspendarea activității operatorului punctului de lucru, de la o lună la trei luni, în funcție de gravitatea faptelor, pentru contravențiile prevăzute la lit. b), c), d) și e)”.

 

 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

 

 

 

Articolele mai sus citate încalcă următoarele principii ale legii fundamentale:

 

 1. Cel al economiei de piață, consacrat la art. 135 alin. 1 din Constituția României, conform căruia „economia României este economie de piață, bazată pe liberă inițiativă și concurență”,

 

 1. Cel al inviolabilității proprietății private, consacrat de art. 136 alin. 5 din Constituția României, conform căruia „proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice“.

 

 

Conform art. 4 din HG nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), aceasta are rolul de a asigura administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și reglementărilor în domeniul vamal și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală, precum și a altor fapte date de lege în competența sa.

 

Inspecţia fiscală (controlul fiscal) are ca obiect, conform art. 94 alin. 1 C. proc. fisc., verificarea legalității şi conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. Inspecția fiscală se realizează prin inspectori fiscali. Altfel spus, inspecția fiscală reinterpretează modul în care contribuabilul și-a calculat baza de impozitare, asupra căreia se aplică rata de impozitare. Controlul operativ şi inopinat are ca scop, conform art. 933 C. proc. fisc., prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, adică acea diminuare frauduloasă a bazei impozabile, și se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, în condiţiile legii. Controlul vamal are ca obiect stabilirea drepturilor de import asupra unor bunuri introduse pe teritoriul României.

 

Așadar rolul ANAF este acela de a stabili și colecta la bugetul de stat sumele datorate de agenții economici ca urmare a activității economice a acestora. Atunci când nu conduce la restabilirea bazei impozabile, verificarea gestiunii agenților economici de către ANAF reprezintă o atribuire neconstituțională de competențe. Modul cum fiecare agent economic este gestionat – mai bine sau mai prost, mai eficient sau ineficient, mai corect sau mai puțin corect, mai atent sau mai puțin atent – ține de relația dintre gerat și gerant (gestionar), nu de organul de control fiscal, operativ și vamal.

 

Un agent economic poate avea în casa de marcat, la un anumit moment al zilei, sume mai mici, mai mari sau egale cu valorile ce rezultă din operațiunile de vânzare sau prestare de servicii din ziua respectivă. Aceste diferențe, atunci când sumele sunt nesemnificative, pot să provină din folosirea lor în scopuri personale pentru perioade foarte scurte, chiar ore (în minus), din bacșișuri (în plus), din greșeli de calcul (în plus sau în minus) sau chiar din fraude ale gestionarilor precum delapidare sau neutilizarea caselor de marcat electronice. Atunci când diferențele de sume în gestiunea zilnică sunt semnificative și provin din acte sau fapte de natură evazionistă, ele constituie fie contravenție, fie infracțiune, în funcție de gradul de pericol social. În cazul în care constituie contravenție, sunt incidente, de exemplu, prevederile art. 10 lit. c) din OUG nr. 28/1999, în speță „neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale”. Însă atât contravenția, cât și infracțiunea trebuie probate, sancțiunea neputând fi aplicată pe baza unei simple prezumții că de exemplu, prezența în casa de marcat a unei sume mai mari decât cea care rezultă din operațiunile înregistrate echivalează cu nefolosirea casei de marcat. Cât privește sumele lipsă din casa de marcat, nici măcar nu știm ce ar putea să prezume, din punct de vedere fiscal.

 

Atunci când există neregularități în gestiune sub formă de sume în plus sau în minus dar acestea nu sunt contravenții sau infracțiuni în sensul de diminuare intenționată și semnificativă a bazei impozabile, intervenția statului, prin organul de control operativ, reprezintă o violare a proprietății private constituită din patrimoniul agentului economic supus sancțiunilor, violare sub forma amenzii contravenționale, sub forma confiscării sumelor de bani în plus față de cele înregistrate sau sub forma suspendării activității. Într-o economie de piață în care agenții economici controlați sunt 100% privați, organele de control ale statului nu au de ce să se intereseze asupra modului în care se realizează gestiunea. Desigur că, atunci când frauda în gestiune îmbracă forme infracționale, geratul păgubit poate sesiza organul de urmărire penală cu privire la fapta gerantului (gestionarului).

 

Pentru cele de mai sus apreciem că stabilirea, prin OUG nr. 28/1999, de contravenții sub forma unor neregularități în gestiune fără legătură cu intenția de modificare a bazei impozabile, așa cum sunt contravențiile prevăzute la art. 10 lit. d și gg), respectiv art. 11 alin. 1 lit. a) și d) din acest act normativ, reprezintă o intruziune nepermisă în gestiunea unor agenți economici privați, deci o violare a proprietății private, precum și o încălcare a principiilor economiei de piață în care gestiunea fiecărui agent economic se realizează fără intervenția statului.

44 Responses to “Excepție de neconstituționalitate a proceselor-verbale încheiate de ANAF-DGAF”


 1. 6 adrian martie 31, 2015 la 9:40 AM

  Sebastiane,

  Sunt evidente greselile si exagerarile celor de la Antifrauda, dar totusi cred ca trebuie sa ne abtinem.
  Stii foarte bine cum se deformeaza, in timp si in spatiu, o dispozite data, sper, cu bune intentii.

  Cele bune
  Adrian

 2. 7 george martie 31, 2015 la 10:48 AM

  daca ai un mic magazine si impozit la norma,unde-i evaziunea?

 3. 8 Tudor Corbek martie 31, 2015 la 4:50 PM

  Ma intreb domnule daca ati trecut pe la scoala cu adevarat ………. la cate am citit aici …………..

  • 9 sbodu martie 31, 2015 la 5:11 PM

   Pai ia zi, ca vad ca te lauzi cu multă scoala, care-i problema? Cu argumente juridice, daca vrei sa iti răspund

   • 10 george martie 31, 2015 la 6:52 PM

    va rog sa raspundeti lui George d-le Dodu.Cu stima.

   • 11 Popescu martie 31, 2015 la 8:49 PM

    Eu zic sa-ti vezi de treaba ca nici cu juridicul nu stai prea bine. Ordonanta a fost modificata in decembrie. Pana acum ai stat ca Ghita in vrej si acum te dai expert in constitutionalitate. Da un singur exemplu de proces verbal anulat pe baza unei solicitari de admitere a unei exceptii de neconstitutionalitate. Nu cred ca poti. Daca ai fost zero barat ca presedinte ANAF , ar trebui sa stai in banca ta cu capul in pamant si sa nu mai iesi ca paduchele in frunte. Nu poti prosti pe toata lumea.

   • 12 sbodu martie 31, 2015 la 8:55 PM

    Stimabile, nu stii sa citești bine. Modelul este o excepție de neconstitutionalitate, nu de plângere contravenționala, ca nu am eu de unde sa stiu pentru ce a fost sancționata fiecare firma. Am pus excepția in formatul unei plângeri contravenționale si am lăsat pct. I cu puncte de suspensie ca sa înțeleagă orice avocat ce trebuie sa faca. Excepția se ridica la instanța de fond care, daca apreciază că este admisibilă, o trimite la CCR, suspendând litigiul pe fond. Capisci? Daca mai vrei sa inveti, Vino pe la mine pe la cursurile de drept de la ASE. Pa!

  • 13 Popescu martie 31, 2015 la 9:02 PM

   Iarta-l. Nu vezi ca nici articolele nu e in stare sa le scrie? Chiar ti se pare ca un om cu o minima pregatire juridica ar putea debita astfel de aberatii?

   • 14 Popescu martie 31, 2015 la 9:13 PM

    Imi pierd timpul cu tine. Daca ai avea bun simt nu ai sterge comentariile care nu iti convin. Incurci articolele in baza carora se constata faptele cu cele care stabilesc si sanctioneaza contraventia. Ce ai putea tu sa ma inveti? Nu te caracterizeaza nici cinstea , nici corectitudinea. Daca nu poti da replica la un comentariu il stergi. Vai de studentii tai.

   • 15 sbodu martie 31, 2015 la 9:25 PM

    Ti le sterg pe alea nesimțite, fara legătura cu subiectul. Iti mai spun o data ca nu e treaba mea sa fac plângeri contravenționale. Treaba mea e sa obțin o soluție de la CCR. Si pentru ca nu am acces la CCR decat prin avocatul poporului pe care il doare in cur, am postat modelul excepției de neconstitutionalitate, poate unul din cei care se judeca cu ANAF o sa aibă noroc si o sa dea de un judecător care va trimite excepția la curte. Tu chiar nu înțelegi sau esti postac de partid?

 4. 16 gigi martie 31, 2015 la 6:46 PM

  Multumim frumos ! Lasati-l pe „d-l Chiorbek”,nu-l bagati in seama ! Sa se abtina vis-a-vis de toata scoala lui !……..Niste nenorociti sunt cei care au facut legea asta ! Ei fura cu sutele de milioane de euro,iar noi,daca nu dam bon fiscal la o cafea,ne distruge(amenda,suspendarea activitatii,etc….)!Sincer,l-am simpatizat pe d-l Ponta,am zis ca-i tanar si are o alta viziune,dar nu mai vreau sa mai aud de el cu tot cu acolitii lui! Banuiesc ca mai sunt persoane care gandesc la fel ca mine !…Sa se duca dracului toti ordinarii care ne conduc,ei au conturile pline cu euro,au mintea odihnita si le debiteaza tot felul de nazdravanii prin care sa mai nenoroceasca niste oameni simpli care traiesc de pe o zi pe alta !….

 5. 17 Dragos martie 31, 2015 la 7:00 PM

  banii pe care ii producem privati isint proprietatea noastra personala… deci.. cu ce drept imi confishti tu proprietatea mea personala ?? /….. in loc sa invete statul sa ne faca sa dam bani de placere… el ii ia cu japca… chiar daca un mic magazin produce 50 milioane.. la negru .. omul ala ishi va achizitiona alte produse care sint impozabile de unde le achizitioneaza.. gen.. electronice… mancare… haine… rate bancare… si deci . .banii tot se intorc in sistem..

 6. 19 afacere de familie aprilie 1, 2015 la 5:00 AM

  Popescule sa ti mora ce ai mai scump ca na i luat ,primit bani negrii…falsule ipocritule….b a g a …in mata …..are unu o afacere de familia,mai si angajeaza adica scuteste statu de niste someri si tu ti partea la japcari…care toti au luat mita du te pa puscarie de pacalici

 7. 20 iulian aprilie 1, 2015 la 7:03 AM

  Bn sbodu multumim! D-mnu ponta si-a dat singur n… bile negre cu antifrauda lui! Vine el 2016 sa vedem cine il mai alege! Pai nu se poate sa nenorocesti mici comercianti in halul asta !iti aplica amenda de valoarea la cat ai marfa in magazin si te mai si suspenda!execrabil !ar trebui sa existe niste praguri de aplicare a legi,nu vi tu anafule pac pac amenda de nustiu cat si supendare!mai rau ca legionari care la impuscat pe N.Iorga.asa am ajuns.asta e guvernul care ne conduce.multumim(
  D-mnu Ponta)

 8. 21 SOULA aprilie 1, 2015 la 12:05 PM

  Daca firma e a ta, banii sunt din tranzactii cinstite ce il doare in g….. pe dl sau dna ANAF. – cu salarii super, haine super,masini cu girofar,secretare nu se pune, dece sa nu le spui „sluga dvs doamna,dle,” de la ANAF eu sant parlitul de la care le ai pe toate.

 9. 22 Economist aprilie 1, 2015 la 12:11 PM

  D-le Bodu, multumim pentru postare. As completa ca lipseste din ea un lucru esential, problema aplicarii sanctiunilor inaintea solutionarii plangerii, lucru clar anticonstitutional.
  A aplica sanctiuni inainte de solutionarea plangerii e anticonstitutional, abuziv, incompatibil cu statul de drept, nu are nici justificare practica, din moment ce daca celui controlat nu i se da dreptate dupa solutionarea plangerii, oricum poate fi sanctionat. Asa insa poate fi falimentat si cineva nevinovat, doar fiindca concureaza pe cineva cu relatii la ANAF sau care face un denunt mincinos la telefonul verde. Fiindca chiar daca ulterior i se da dreptate petentului si-si primeste banii pe amenda inapoi, intre timp a falimentat oricum, din cauza blocajului financiar creat de plata unei amenzi mari, nejustificate si de intreruperea activitatii (timp in care insa unele cheltuieli, precum chiria, datoriile catre banci, furnizori curg in continuare).
  Legile compatibile cu un stat de drept trebuie sa fie corecte, clare, neinterpretabile abuziv, sa respecte principiul proportionalitatii sanctiunii fata de fapta, sa excluda posibilitatea sanctionarii celor nevinovati, sa asigure aplicarea lor corecta si inclusiv sanctionarea abuzurilor organelor de control (parte care cam lipseste din legislatie).

 10. 24 panait daniel aprilie 1, 2015 la 5:37 PM

  Domnilor in primul rand sa-i multumim domnului Bodu ptr. gestul sau ! Marturisesc ca m-am gandit ca aceasta ordonanta este neconstitutionala si cineva din mediul juridic va face demersurile necesare ! Statul a vandut o mare parte din activele sale ( daca nu chiar toate ) prin fondul Proprietatea si a scapat de griji luand bani pe ele ( in cazul nostru sa luam spatiile comerciale ) iar noii proprietari se chinuie intr-o piata saracita si concurand cu multinationale, sa supravietuiasca ! Va rog frumos sa faca cineva calcul cum poate o microintreprindere ( 3% impozit pe venit ) , cu activitate comert cu amanuntul , cu un adaos mediu de 17 % , venituri de 42.000 lei lunar ,platitor de TVA , cu doi angajati ( 900 lei net fiecare ) sa reziste pe piata ! Macar domnul Bodu este corect , tine cu napastuitii si cat a fost seful ANAF-ului nu a facut abuzuri si nici nu a detinut afaceri de familie cum are actualul sef ANAF ! Sa-i multumim ca este constantean de-al nostru si poate sa ne apere !

 11. 25 Ina aprilie 2, 2015 la 10:22 AM

  Oh, ce limbaj profesoral aveti, stimabile! In acelasi registru va formulati si cursurile? Tot asa va adresati si studentilor la examen?
  Mai studiati si veti vedea ca in Constanta s-a mai inventat acum citiva ani vestitul registru in care trebuia sa se scrie citi bani a bagat patronul/casierul dimineata in casa de marcat, ca sa aiba maruntis sa dea rest, de exemplu, citi bani are la el casierul (o aberatie, nefiind pusi in casa de marcat, dar Deh! Constata e mai cu mot), precum si cit bani s-au scos ca sa-si ia omul o hirtie igienica sau eu stiu ce altceva, pentru care in mod firesc si contabilicesc ar fi terbuit intocmita o dispozitie de plata. Tot in Constanta vad ca se revine la astfel de verificari stupide.
  D.p.d.v. contabil (pentru ca exista niste principii ale contabilitatii si niste standarde IFRS) punctul „d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea în numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda restul clientului.” este firesc, se intocmeste dispozitie de incasare/plata pentru diferentele dintre soldul casei de marcat si soldul contabil dedus din bonurile fiscale – aceasta mai ales daca firma are doar un punct de lucru, la sediu si deci soldul casei de marcat este si soldul registrului de casa. Acest procedeu este mult mai vechi decit aveti dvs vechime in munca.
  Punctul „gg) deținerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanțe“.” este de fapt in completarea punctului d si iata ca adauga si restul formularelor necesare ca documente justificative pentru intocmirea registrului de casa – care, in caz ca nu stiati, se intocmeste pentru fiecare punct de lucru in parte si se cumuleaza apoi pe total societate, iar aceasta intocmire trebuie sa fie permanenta, adica nu la sfirsitul zilei, ci de indata ce au aparut miscarile in sold.
  Pe scurt, demersul dumneavoastra nu este doar ridicol, ci si impotriva cinstei care lipseste cu desavirsire din comertul nostru,mai ales din cel buticar.

  • 26 sbodu aprilie 2, 2015 la 11:03 AM

   Firmele astea aplică IFRS? :))))) Pe ce lume trăiți?

  • 27 panait daniel aprilie 2, 2015 la 8:14 PM

   Soldul casei de marcat nu este obligatoriu sa fie acelasi cu cel al registrului de casa ci mai mic sau egal cu cel din urma ( nu ma poate obliga nimeni sa tin tot soldul registrului de casa in casa de marcat ). Aici pot gastiga multi in instanta in momentul unui control cand pe langa casa de marcat se gasesc sume de bani care adunate cu soldul casei de marcat sunt inferioare sau egale cu soldul registrului de casa , putand motiva ca acei bani sunt din soldul registrului de casa ! Si fiindca suntem acasa la domnul Bodu si se discuta de neconstitutionalitate parerea mea ( asteptam si punctul de vedere al dumnealuj ) este ca si codul fiscal nou , daca se va adopta in forma prezentata de ilustrul ganditor numit Valcov va fii neconstitutional cel putin ptr. acel punct in care o microintreprindede fara angajati este impozitata cu 3% + 530 lei . Ei bine dar daca microintreprinderea in speta inchiriaza spatiul comercial cu 500 lei pe luna.Neavand angajati va plati 15+530=545 mai mult decat venitul de 500 el fiind obligat sa lichideze microintreprinderea si sa infiinteze un PFA de exemplu ptr. a scapa de aberatia data de microintreprinderea fara angajati !

 12. 28 Ina aprilie 2, 2015 la 12:09 PM

  Daca anterior v-am prezentat partea practica, documentaristica, pe care un contabil practicant o cunoaste f bine, vad ca e nevoie sa intram in domeniul dvs, anume legislatia (contabila, de aceasta data). Art 2 al (1) Legea contabilitatii spune „Contabilitatea[…] ” trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică” etc Art 6 al (1) Legea contabilitatii:” (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.” Art. 12 Legea contabilitatii: ” Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.”Aceste articole dintr-o lege organica stau la baza punctelor contestate de dumneavoastra mai sus. Deci va trebui, nu-i asa, sa ridicati o exceptie de necostitutionalitate mai intii asupra acestei legi.

  „Firmele astea aplică IFRS? :)))))” Nu vad unde este gluma, ordonanta respectiva nu se aplica doar unei categorii de societati, ci si celor care prin lege sint obligate sa aplice IFRS. In plus, cf Legii contabilitatii, art 26 al (4) „Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor prevăzute la alin. (3) [adica IFRS] aplică reglementări contabile conforme cu directivele europene ” – in esenta, Regulamentul 1606/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate ( numite de regula IAS). De asemenea, principiile contabile din acestea se regasesc intr-o forma „specific romaneasca” si in Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr 1802/2014, mai precis cap 2 SECȚIUNEA 2.3 Caracteristicile calitative ale informațiilor financiare si SECȚIUNEA 2.4 Principii generale de raportare financiară.
  O dupa-amiaza placuta!

 13. 29 Economist aprilie 2, 2015 la 5:20 PM

  @Ina: Nu prea aveti legatura cu tipul de firme abuzate prin legislatia de care vorbim aici, nu-i asa? Aveti practica exclusiv la entitati mari, fie de stat, fie firme mari, straine. Se observa. O firma mica ar trebui sa-si angajeze cativa bagatori de seama, pe langa de multe ori unicul angajat de meseria ceruta de profilul de activitate, care sa nu produca nimic legat de obiectul de activitate, doar sa pazeasca pana la virgula litera unui cod fiscal tot mai stufos. Ceea ce dpdv practic, e absurd si nerealist. Seamana a Kafka…
  Si nu, „comertul buticar” nu aplica IFRS. Nici sectiunile 2.3, 2.4 nu pomenite nu prea sunt relevante aici
  Dar asta ramane o problema:
  „Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise”. Partea buna e ca nu se specifica exact si in Legea contabilitatii momentul cand trebuie inregistrate si cum. Oricum, e un argument foarte important pe care l-ati adus si probabil nuca cea mai greu de spart cand vine vorba de contestatii.

  • 30 Ina aprilie 2, 2015 la 8:00 PM

   Firmele mici nu aplica IFRS, aplica principiile contabile mentionate in respectivele sectiuni si IAS. Dar n-ati prins esenta: nu se mentioneaza nicaieri ca ordonanta face referire doar la IMM-uri, deci in evaluarea ei trebuie sa luam in calcul toate reglementarile contabile in vigoare. Ma rog, poate pentru dumneavoastra eludarea IAS e recomandabila in firmele mici?
   Imi spuneti „Partea buna e ca nu se specifica exact si in Legea contabilitatii momentul cand trebuie inregistrate si cum” Nu-mi place sa ma repet, totusi… ” Art 6 al (1) Legea contabilitatii:” (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.” „In momentul efectuarii” nu va spune nimic?
   Sa fim seriosi! Ce legatura are discutia de aici cu numitul Cod Fiscal? Sau cu numarul de angajati? Este vorba de corectitudine, si in conditiile in care exista posibilitati gratuite sau ff ieftine sa cuplam programele de contabilitate si gestiune cu orice casa de marcat, daca toate produsele sint introduse in casa de marcat si la stocul real, nu e nevoie decit de un operator – vinzatorul – pentru a putea prezenta in orice moment datele corecte si la zi. Iar patronul, cind baga mina in casa de marcat ca sa-si cumpere masa de prinz, poate sa scrie si o dispozitie de plata.
   Vorbiti de parca n-ati intrat in nici un magazin si n-ati reparat nici o chiuveta fara sa primiti bon fiscal, sau n-ati vazut pe nimeni cumparind din Metro pe numele persoanei si nu al firmei pe care e emis cardul. Singurul interes al multora este sa obtina cit mai multe venituri la negru, sa plateasca angajati cit mai putini, cit mai prost si daca se poate fara carte de munca (zilierii sint o gaselnita de care se face deja abuz) si sa aiba pregatiti banii de spaga sau cheia de la lacatul de pe usa cind se anunta controale. Culmea e ca tocmai cei care nu fac asta sint cei controlati la singe si amendati pentru nimic si iar controlati, pentru ca, nu-i asa, daca nu s-a gasit nimic in neregula, e ceva suspect.. Nu generalizez si nici nu spun ca e specific romanesc, sau ca legislatia noastra fiscala, care impoziteaza profitul si apoi il mai impoziteaza o data sub forma de dividende, de s-a ajuns ca statul sa fie cel mai mare actionar in firmele noastre, ar fi perfecta – nici o legislatie fiscala nu va favoriza vreodata initiativa privata in detrimentul bugetului de stat consolidat, cel putin nu in UE, unde si intreaga contabilitate este subordonata fiscalitatii. Inteleg ca oricine vrea sa fie pe minus ca sa nu plateasca la stat, dar n-ar fi totusi cazul sa se mai termine cu hotia? Considerati cinstea legalizata abuz?
   A aparut totusi o luminta la capatul tunelului:
   http://www.mediafax.ro/economic/impozitul-de-16-pe-veniturile-din-dividende-ar-putea-fi-eliminat-din-2016-13846743
   Doamne ajuta!

   • 31 sbodu aprilie 2, 2015 la 10:15 PM

    Nu înțeleg de ce tot invocați IAS-urile (fostele, ca acum sunt IFRS). Nici macar legea contabilității nu înțeleg de de o invocați, pt ca veniturile se stabilesc pe baza bonurilor. Situațiile financiare, pe standardele romanești, se fac le baza vânzărilor reflectate prin bonuri.
    Eu am o problema cu OUG 91/2014, nu cu legea contabilității, IFRS sau OMFP 1804. Apropos, am avut si eu partea mea de contribuție la modificarea de la Transperency Directive, transpusa in OMFP 1804

  • 32 sbodu aprilie 2, 2015 la 10:17 PM

   Art. asta se refera la mărfuri, stocuri, materii prime, produse finite, chestii din-astea. Nu are legătura cu OUG 28/1999

   • 33 Ina aprilie 3, 2015 la 6:11 AM

    Standardele de contabilitate stabilesc printre altele si modul de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor… greu, foarte greu, nu-i asa? Trebuie mura in gura.
    Bonul acela de la casa de marcat este un document justificativ, atit pentru descarcarea stocului si respectiv incasare, Este acea operatiune economico-financiara mentionata in Lega contabilitatii. OUG 91/2014 ofera un cadru legislativ de aplicare a legii contabilitatii specific pentru firmele care utilizeaza case de marcat, Ce e asa de greu de inteles? Daca va displace ordonanta, trebuie sa atacati mai intii legea. Spuneti ca „verificarea gestiunii agenților economici de către ANAF reprezintă o atribuire neconstituțională de competențe.” dar stiti ca „Inspecţia fiscală (controlul fiscal)are ca obiect, conform art. 94 alin. 1 C. proc. fisc., verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile,” Deci „si contabile”.

    „Cât privește sumele lipsă din casa de marcat, nici măcar nu știm ce ar putea să prezume, din punct de vedere fiscal.” Of, e atit de simplu: sume platite ilegal asociatilor.
    „Atunci când nu conduce la restabilirea bazei impozabile, verificarea gestiunii agenților economici de către ANAF reprezintă o atribuire neconstituțională de competențe. ” – evident ca sumele existente in plus in casa de marcat se stabilesc in mod firesc drept venituri neinregistrate in contabilitate si deci se iau in calcul ca baza impozabila.

    Pun punct aici, este o pierdere de vreme pentru mine sa incerc sa va arat in continuare ca faptele si documentele sint cele care trebuie sa respecte legea si se transpun contabil si mai apoi fiscal in inregistrari si declaratii si nu invers.De aceea absolventii de ASE de azi sint atit de jalnici in practica si nici macar o factura nu stiu s-o citeasca bine. Pentru ca au profesori ca dumneavoastra.
    Succes la CCR. A, pardon, dvs nu faceti nici un demers, doar oferiti avocatilor un model de document, pentru a-si pierde ei vremea cu el in instanta.

   • 34 sbodu aprilie 3, 2015 la 9:13 AM

    Exact. Multumesc. Apropos,meu nu sunt profesor de contabilitate, ci de drept. Iar in 2005 am eliminat nenorocitele alea de amenzi pt depășirea plafonului de casa, adica ceea ce vor sa introducă astia acum. Sunt convins ca v-ar plăcea sa ii omorâți pe micii comercianți. Sper sa nu se întâmple asta. Succes si Dvs., la ditai compania pt care lucrați. Nu am nimic cu ei, am lucrat in top managementul unei multinationale, dar e vorba de mentalitate.

 14. 35 Ina aprilie 3, 2015 la 2:27 PM

  Da, sinteti profesor de drept, stiam, Nu despre legi vorbiram? Legi specifice, ca doar ASE este Academia de Studii Economice. Sau predati cumva despre divorturi si am gresit eu? Scuzele mele daca s-a intimplat o astfel de eroare. Cit despre CV-ul personal, nu vad rostul sa-l fluturam prin fata tuturor intr-un loc unde se discuta idei. Puteati sa contribuiti si la Declaratia de Independenta a SUA, mi-era la fel de indiferent.
  De fapt, am vrut sa multumesc domnului Panait Daniel, care si-a gasit timp sa formuleze coerent, in mai multe cuvinte, ceea ce eu am formulat pe scurt, printr-o situatie extrema, considerind ca toata lumea e in tema si pot folosi o metonimie intr-un text de altfel mai mult retoric.
  „Soldul casei de marcat nu este obligatoriu sa fie acelasi cu cel al registrului de casa ci mai mic sau egal cu cel din urma ( nu ma poate obliga nimeni sa tin tot soldul registrului de casa in casa de marcat ).” Va pot prezenta si situatia in care este invers, anume soldul registrului de casa este mai mic decit cel al casei de marcat – anume daca se fac depuneri de numerar sau plati catre furnizori, din incasarile zilelor precedente. Daca se fac plati catre furnizori din sertarul casei de marcat, considerind cazul extrem luat de mine, anume o firma mica (pe acestea le sustin unii insistent), ale carei singure incasari sint prin casa de marcat de la unicul punct de lucru – sint de acestea cu miile – este situatia mentionata de mine, trebuie calculat „soldul contabil dedus din bonurile fiscale”, deci nu totalul incasarilor ce apare pe raportul zilnic al casei de marcat ci diferenta dintre acest total si platile efectuate, pentru care exista documente justificative – la aceasta socoteala simpla se refera punctul gg) contestat din OUG 91/2014.
  Deci legislatia asta, bat-o vina, cind se formuleaza n-ar trebui sa se analizeze doar constitutionalitatea ei ci legiuitorul mai intii de toate sa se intrebe daca se poate aplica in practica, cum anume si daca exista deja un cadru legal pentru aceasta aplicare. Din pacate, multe articole din legi sint scrise parca de martieni si multe acte normative aparute sub guverne diferite ignora complet ce a emis precedentul guvern.
  Asa ca, domnule Bodu, sa stiti ca n-am nimic impotriva dvs personal (nu va cunosc si nici nu simt nevoia sa va cunosc), ci a arhetipului de legiuitor si profesor pe care il reprezentati. Si pe masura ce imi desfasurati stindardul CV-ului in fata, deveniti din ce in ce mai reprezentativ.
  Week-end placut! Promit ca nu mai revin vreodata pe blogul dvs.

  • 37 sbodu aprilie 3, 2015 la 2:43 PM

   Chiar nu vreți sa înțelegeți ca fiscalitatea este una si disciplina financiar contabila este alta. Am zis de nenumărate ori ca a lua bani din casa in scopuri personale este infracțiune, daca suma este mare, dar pe L. 31, nu contraventie pe OUG 91. Pe fisc nu tb sa il ardă grija despre disciplina financiar contabila ci doar despre evaziune. Daca nu se respecta disciplina financiar contabila la modul infractional, e treaba parchetului, nu a fiscului, sa dea amenzi.

  • 38 sbodu aprilie 3, 2015 la 3:01 PM

   Cat despre cv, nu am fluturat nimic. Am presupus ca lucrați intr-o multinationala si am spus doar ca am lucrat si eu intr-una. Nu am spus nici macar domeniul, cu atat mai putin numele. Cat despre participarea mea la redactarea Declarației de independntă, a venit ca raspuns la 1804, care 1804 nu are nicio treaba cu subiectul dezbătut, dar ați ținut sa imi arati ca il stiti, ca si IFRS si dirctva prin care este aplicabil statelor UE, informatie care iarăși nu are nicio legătura cu subiectul. Ati vreun doar sa arătați ce multe stiti (de fapt, ABC, pt un contabil). Cat privește materia pe care o predau (Dr SC), am amintit-o pt ca mi-ați reproșat ca din vina mea nu stiu absolvenții de ASE sa completeze facturi. Va urez deci succes, dar rețineți ca Înjurați legislația de doi lei care nu va convine dar o apărați pe cea de doi bani care va convine pt ca ii omoară pe niste amărâți care încearcă si ei sa supraviețuiască. Ne-am întors la amenzile pt depășirea plafonului de casa.

   • 39 mbam arad aprilie 17, 2015 la 6:33 AM

    Eu cred ca ce spune sebastian bodu e de bun simt!!tot ce a relatat el tine de respectul autoritatii fata de un cetatean al romaniei!!!fiscul a facut abuz asta e clar si cred ca un proces la bruxelles ar fi pierdut de fisc pt ca acolo se judeca logic si in spiritul respectarii drepturilor omului care la noi e frecvent abuzat de autoritatea statului!!nu e normal ca fiscul sa se substituie instantelor de judecata si sa aibe dreptul sa daca interpretari de lege repet ce spune dl bodu tine de bun simt tine de civilizatie!!!

  • 40 mbam arad aprilie 17, 2015 la 6:38 AM

   E dreptul omului sa isi puna cv ul daca vrea esti tendentioasa si rautacioasa comentezi pe chestii pe care tin de dreptul fiecaruia de a se prezenta ca persoana si nu e civilizat nici de bon ton”!

 15. 41 Marius iunie 21, 2015 la 9:32 AM

  Buna ziua. Firma pe care o administrez, de 18 ani cu 10 angajati comert electrice, a luat amenda 2000 ron pentru ca ora casei de marcat era ora de vara si nu ora de iarna (la 18.03.2015), si 8000 ron pentru ca avea emise chitanta emisa la factura fiscala prin programul de gestiune al firmei, catre persoane fizice. In urma controlului nu s-au descoperit bani nejustificati si nici diferente cantitative de stoc (faptic si scriptic). La punctul de lucru exista gestiune cu amanunt(unde se incaseaza cu bon fiscal) si gestiune en gros unde se factureaza si se emit chitante. Am contestat PV , pentru ca, consider amenda nejustificata si am termen peste cateva zile. Firma pe care o administrez plateste lunar 15-20.000 ron Tva si impozite la stat. Daca puteti sa-mi sugerati idei pentru a-mi pregati pledoaria in instanta v-as fi recunoscator. In intampinarea pe care au facut-o cei de la Antifrauda la contestare, au cerut mentinera amenzilor intrucat sunt „pericol social” si daca s-ar anula amenda ar deveni precedent periculos pentru cazuri similare. Platesc 15-20.000 ron pe luna si sunt considerat „pericol social”- e jenant dar asta este societatea in care traim.

  • 42 sbodu august 11, 2015 la 8:35 PM

   1. Nu s-a înregistrat niciun prejudiciu
   2. Cata vreme s-au emis facturi nu are nicio relevantă ca s-au emis si chitanțe (adica documente nefiscale)


 1. 1 Excepție de neconstituționalitate a proceselor-verbale încheiate de ANAF-DGAF | Evident Contab SRL Trackback pe martie 30, 2015 la 11:20 AM
 2. 2 Un fost şef al Fiscului te învaţă cum să scapi de amenda ANAF| Jurnalul de Nord-Vest | Portalul de stiri din judetul tau | Afla in timp real ce se intampla in orasul tau | | Jurnalul de Nord-Vest | Portalul de stiri din judetul tau | Afla in timp rea Trackback pe aprilie 2, 2015 la 4:20 AM

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s
martie 2015
L M M J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Blog Stats

 • 115.525 hits

%d blogeri au apreciat: